Partnerstwo Naturowe

"Beskidy"

Lider Partnerstwa

 

 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Ul. Wzgórze 19

43-300 Bielsko-Biała

tel.:  33 822 90 49

Pani Anna Bednarska

http://www.cci.pl

 

Obszar działalności

Województwo Śląskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego
  • Turystyka
  • Edukacja
  • Rolnictwo
Osoba do kontaktu

Pan Witosław Wasilewski

tel. / faks: (33) 822-90-49
e-mail: biuroizby@cci.pl

Uczestnicy
15 przedsiębiorców oraz 8 innych podmiotów (JST, NGO, rolnik, uczelnia wyższa itp.)
Działania

Utrwalenie partnerstwa, jego promocja zarówno na arenie krajowej jak i w środowisku lokalnym, działania pozwolą na poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników inicjatywy, pomogą rozwiązać bieżące problemy związane z obszarami Natra 2000, przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszarów objętych projektem, a także do prawidłowego ich wykorzystania na rzecz turystyki i rozwoju przedsiębiorczości.

 

Kalendarz

Kalendarium