Partnerstwo Naturowe

Białe Zagłębie

 

Lider Partnerstwa

 

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Kielce 

woj. świętokrzyskie
 ul. Sienkiewicza 53

25-002 Kielce
www.siph.com.pl

Obszar działalności

Województwo Świętokrzyskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego
  • Przemysł materiałów budowlanych
  • Budownictwo
Osoba kontaktowa

Grzegorz Ściwiarski

tel.: 41 344 43 92
e-mail: g_sciwiarski@siph.com.pl

Uczestnicy
15 przedsiębiorców oraz 10 innych podmiotów (JST, NGO, rolnik, rzemieślnik, uczelnia wyższa itp.)
Zdjęcia
 

 

Kalendarz

Kalendarium