Partnerstwo Naturowe - województwo podlaskie

Bliski Bug

Lider Partnerstwa

 

Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat

Białystok, woj. podlaskie

http://www.prohabitat.pl

Obszar działalności

Województwo podlaskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego

Cele PN: wymiar ekologiczny:

ochrona bioróżnorodności na obszarach Natura 2000, propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju

 

Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu:

Tworzenie partnerstwa do współpracy na płaszczyźnie usług turystycznych, ochrona przyrody na obszarach przyrodniczo cennych, promocja uzdrowiska Supraśl, współpraca w tworzeniu wspólnych ofert turystycznych

 

Cele edukacyjne:

wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000, dobre praktyki w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody

.
Osoba do kontaktu

Pan Tomasz Hryciuk

tel. 501 475 706,

e-mail: hryciuk@prohabitat.pl

Zdjęcia
 

 

Kalendarz

Kalendarium