Cele Partnerstwa

  • Stworzenie modelu usługi skierowanej do podmiotów realizujących swoje zadania na obszarach Natura 2000
  • Rozpowszechnianie wiedzy związanej z ochroną środowiska
  • Pomoc w uzyskaniu niezbędnej dokumentacji związanej z realizowana inwestycją

Kalendarz

Kalendarium