Głównym celem Partnerstwa Naturowego jest:

  • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Natura 2000 Dolina Rawki poprzez:
  • zbudowanie trwałego partnerstwa i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, JST, IOB, LGD, NGO, administracją publiczną szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo- badawczymi;
  • łączenie lokalnego biznes i społeczności żyjącej na obu brzegach Rawki w dwóch różnych województwach: łódzkim (gmina: Bolimów, Skierniewice, Skierniewice Miasto, Nowy Kawęczyn i Rawa Mazowiecka) oraz mazowieckim ( Gmina Puszcza Mariańska);
  • wdrażanie na tym terenie idei zrównoważonego rozwoju;
  • szerzenie wiedzy dotyczącej programu Natura 2000 oraz obszaru Natura 2000 Dolina Rawki;
  • krzewienie dobrych praktyk w zakresie gospodarczego użytkowania obszarów Natura 2000 oraz ochrony przyrody w toku użytkowania gospodarczego;
  • kształtowanie właściwych postaw w środowisku przedsiębiorców i działaczy samorządowych w odniesieniu do programu Natura 2000 i gospodarczego użytkowania obszaru Natura 2000 Dolina Rawki.

Kalendarz

Kalendarium