Partnerstwo Naturowe

Doliny Środkowej Wisły

Lider Partnerstwa

 


Wyszogrodzka 98C, 09-402 Płock
Tel. 24 264 26 26
http://biurojsc.pl/        

Obszar działalności

Województwo Mazowieckie

 
Profil Partnerstwa Naturowego
  • Działalność rolnicza
  • Agroturystyka
  • Turystyka
Osoba do kontaktu

Pani Jadwiga Szatkowska

tel.: 24 264 26 26

e-mail: jadwiga.szatkowska@biurojsc.pl

Uczestnicy
24 przedsiębiorców oraz 6 innych podmiotów (JST, NGO, rolnik, rzemieślnik, uczelnia wyższa itp.)
Działania

Ekologia i edukacja ekologiczna oraz zwiększenie dostępu do informacji na temat sieci Natura 2000 w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności w biznesie, promocja racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych Natura 2000 oraz umocnienie pozytywnego wizerunku sieci Natura 2000 w społeczeństwie, jak również promocja ekologii, turystyki ekologicznej itp.

 

Kalendarz

Kalendarium