Zaplanowane działania Partnerstwa

  • Opracowanie koncepcji współpracy sieciowej lokalnych przedsiębiorców wokół obszarów wodno-lądowych  np. „Międzyodrza Doliny Dolnej Odry", we współpracy z RDOŚ.
  • Aktywne i dogłębne rozpoznanie obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych, które stają się w obecnych warunkach priorytetem w aktywnej turystyce.
  • Organizowanie warsztatów, konferencji wyjazdów studyjnych pod kątem kształtowania nowej tożsamości w województwie zachodniopomorskiego.
  • Rozwinięcie zespołu redakcyjnego serwisu internetowego promującego atrakcje, walory i wydarzenia przed kolejnymi weekendami w regionie transgranicznym.
  • Przygotowanie i zorganizowanie imprez typu „Study Tour" z poznawaniem walorów przyrodniczych, na pograniczu wody i lądu (szczególnych dla naszego województwa) z uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.
  • Promocja imprez kulturalnych wraz z kreowaniem symboli graficznych, wyróżników nawiązujących do walorów przyrodniczych pod kątem wzmocnienia świadomości i tożsamości regionalnej.
  • Promocja ekoturystyki na obszarach o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych NATURA 2000, pod kątem budowania emocjonalnych marek lokalnych.
  • Zwiększanie dostępności do obszarów wodnych, cennych przyrodniczo, wzdłuż Korytarza Doliny Dolnej Odry z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych w obszarach miejsko - wiejskich.

Kalendarz

Kalendarium