Zaplanowane działania do realizacji przez Partnerstwo:

  • opracowanie celów i strategii działania Partnerstwa Naturowego,
  • określenie szczegółowego zakresu działań oraz znalezienie finansowania ich realizacji,
  • realizacja działań o charakterze informacyjno-promocyjnych, w tym szczególnie wydanie broszury informacyjnej dla przedsiębiorców odnoszącej się do możliwości gospodarczego użytkowania obszarów Natura 2000 oraz ochrony ich walorów w toku użytkowania gospodarczego,
  • zorganizowanie 3 wyjazdów studyjnych do obszarów Natura 2000, gdzie lokalne społeczności gospodarują efektywnie i w sposób zrównoważony, dbając o rozwój społeczny i ochronę przyrody;
  • zapewnienie doradztwa w zakresie gospodarowania na terenie obszaru Natura 2000.

Kalendarz

Kalendarium