Zbudowanie grupy zainteresowanych współpracą osób i instytucji z Partnerstwa Naturowego oraz Instytucji Wspierających, stworzenie podgrup tematycznych zajmujących się rozwojem agroturystyki, specjalistycznych usług z zakresu turystyki przyrodniczej, rozwojem rolnictwa ekologicznego, rozwojem przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego

 • przeprowadzenie co najmniej 2 szkoleń i uruchomienie stałego doradztwa dla zainteresowanych
 • rolnictwem ekologicznym
 • przeprowadzenie co najmniej jednego szkolenia na temat przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym
 • przeprowadzenie co najmniej 2 szkoleń dla zainteresowanych podniesieniem jakości usług
 • agroturystycznych oraz uruchomieniem kwatery agroturystycznej
 • przeprowadzenie co najmniej 2 szkoleń dla przewodników na temat unikalnych walorów
 • przyrodniczych obszarów Natura 2000 objętych działaniem Partnerstwa
 • uruchomienie stałego doradztwa biznesowego, pomoc w pozyskiwaniu funduszy na rozwój lub
 • rozpoczęcie działalności w rolnictwie ekologicznym, przetwórstwie, agroturystyce
 • opracowanie materiałów promocyjnych, rozwój promocji turystycznej obszarów Natura 2000 objętych
 • Partnerstwem
 • opracowanie koncepcji promocji produktów rolnictwa ekologicznego z obszaru, marki opartej o
 • unikalne walory przyrodniczo kulturowe obszarów Natura 2000 objętych działaniami Partnerstwa,
 • kanałów dystrybucji
 • przeprowadzenie szkolenia z zakresu historii i zabytków, ciekawych miejsc, atrakcji turystycznych

Kalendarz

Kalendarium