E-learning

 

W ramach projektu „Natura i gospodarka – podstawy dialogu" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała szkolenie e-learningowe skierowane do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. Szkolenie e-learningowe poświęcone jest zagadnieniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo, ze szczególnym uwzględnieniem sieci Natura 2000.

Szkolenie jest bezpłatne, dostępne pod adresem http://e-natura2000.pl//. Aby wziąć w nim udział wystarczy się jedynie zarejestrować.

Dla kogo?

Grupą docelową projektu „Natura i gospodarka - podstawy dialogu" są przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje administracji publicznej powołane do wspierania przedsiębiorczości i ochrony środowiska. Dzięki szkoleniu e-learningowemu udostępnionemu przez GDOŚ przedstawiciele każdej z tych grup mogą zatem zdobywać wiedzę o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 oraz korzyści z tego wynikających.

Dlaczego e-learning?

Szkolenie e-learningowe to atrakcyjne narzędzie, które umożliwia dostarczenie zajętym, mającym do dyspozycji mało czasu, przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu oraz innym podmiotom najważniejszej wiedzy o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 oraz o praktycznych aspektach prowadzenia takiej działalności. Materiały prezentowane w formie szkolenia e-learningowego są ułożone w sposób przejrzysty, ułatwiający przyswajanie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności. W szkoleniu znajdują się tzw. „case studies", dobre praktyki, przykłady inwestycji. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie powrócić do interesujących go zagadnień i treści.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie e-learningowe dedykowane przedsiębiorcom kładzie nacisk na praktyczne aspekty bazujące na wiedzy Użytkownika o prawnych aspektach ocen oddziaływania na środowisko, prawnych aspektach ochrony środowiska itd. Omawiane w szkoleniu przykłady dobrych praktyk, inwestycji i case studies obrazują teoretyczne zagadnienia i pomagają wyjaśnić te aspekty prowadzenia działalności, z którymi przedsiębiorcy spotykają się w swoich środowiskach. Dzięki szkoleniu Użytkownik będzie znał podstawy prawne obowiązków związanych z ochroną środowiska, potrafił powiązać warunki korzystania ze środowiska z profilem swojej działalności gospodarczej i zidentyfikować wynikające stąd obowiązki reglamentacyjne. Szkolenie wskaże właściwe podstawy prawne dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w prawie unijnym oraz prawie krajowym, dzięki czemu odbiorca szkolenia pozna skutki związane z brakiem przeprowadzenia OOŚ i/lub nieprawidłową kwalifikacją przedsięwzięcia. W szkoleniu znajdują się także informacje na temat tego, jaka jest wymagana przez przepisy zawartość wniosku w zależności od przynależności przedsięwzięcia do grupy I lub II oraz niezbędnych załączników z uwzględnieniem wymogów zależnych od specyfiki przedsięwzięcia oraz czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia. Użytkownik dowie się także, jaka jest niezbędna zawartość raportu ooś wynikająca z uooś, jakie elementy może pominąć organ administracji w postanowieniu o zakresie raportu, w oparciu o jakie kryteria i w jakim trybie organ określa zakres raportu.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu! http://e-natura2000.pl//

Komentarze

Kalendarz

Kalendarium