Partnerstwo Naturowe - województwo kujawsko - pomorskie

Lider Partnerstwa

 


Kopernika 4, 87-100 Toruń
Tel. 56 6571451
http://www.tarr.org.pl/
www.fundacja.lublin.pl

Obszar działalności

Województwo kujawsko - pomorskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego

Branże zaproszone do współpracy:

 • Turystyka (agroturystyka, uzdrowiska, hotele)
 • Edukacja ekologiczna (zielone szkoły)
 • OZE
 • Rolnictwo i hodowla
 • Gospodarka leśna, łowiecka
 • Gospodarka odpadami
 • Usługi informacyjno-doradczo-szkoleniowe o profilu proekologicznym
 • Budownictwo
 • RDOŚ, GDOŚ
 • WFOŚ i inne instytucje finansowe
 • Inspektoraty OŚ
 • Organizacje ekologiczne
 • Jednostki naukowe
Osoba kontaktowa
Pan Piotr Józefiak piotr.jozefiak@tarr.org.pl
Terminy Spotkań Partnerstwa Naturowego

Spotkanie I

Termin: 29.01.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z I spotkania

Spotkanie II

Termin: 12.02.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z II spotkania

Spotkanie III

Termin: 26.02.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z III spotkania

Spotkanie IV

Termin: 5.03.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z IV spotkania

Zdjęcia

  

 

Kalendarz

Kalendarium