Nazwa i kod obszaru Natura 2000, na którym działa Partnerstwo Naturowe

Siedliskowe: Dolna Odra (PLH320037), Wzgórza Bukowe (PLH320020), Ostoja Goleniowska (PLH320013), Dolina Płoni i Jeziora Miedwie (PLH320006)

Ochrony ptaków: Dolina Dolnej Odry (PLB320003), Zalew Szczeciński (PLB320009), Jezioro Miedwie i okolice (PLB320005), Ostoja Wkrzańska (PLB320014), Ostoja Cedyńska  (PLB320017), Puszcza Goleniowska (PLB320012)

 

Kalendarz

Kalendarium