Partnerstwo Naturowe - województwo lubelskie

Lider Partnerstwa

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Lubartowska 74A, I piętro, 20-094 Lublin
Tel. 81 710 19 20, fax 81 710 19 01,
e-mail: m.galczynska@fundacja.lublin.pl
www.fundacja.lublin.pl

Obszar działalności

Województwo lubelskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego
Profil Partnerstwa Naturowego jest związany z branżą energetyki odnawialnej. Partnerzy chcą stymulować rozwój lokalnej gospodarki, m.in. poprzez: rozwój lokalnej mikroenergetyki i wykorzystanie biomasy odpadowej z przemysłu i rolnictwa do produkcji zielonej energii cieplnej i elektrycznej, rozwój ekoturystyki opartej na czystym środowisku, a także rozwój produkcji biomasy, w tym upraw roślin energetycznych przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wykorzystanie terenów Natura 2000 i innych chronionych do produkcji biomasy oraz budowy i rozbudowy instalacji OZE.
Osoba kontaktowa
Pani Olga Pliszczyńska o.pliszczynska@fundacja.lublin.pl
Terminy Spotkań Partnerstwa Naturowego

Spotkanie I

Termin: 29.01.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z I spotkania

Spotkanie II

Termin:  12.02.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z II spotkania

Spotkanie III

Termin:  26.02.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z III spotkania

Spotkanie IV

Termin:  5.03.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z IV spotkania

 

Zdjęcia

   

 

   

     

 

 

Kalendarz

Kalendarium