Lubuskie Partnerstwo Naturowe

Lider Partnerstwa

 

„Szlakamipopolsce.pl"

Fundacja Rozwoju Turystyki Aktywnej

Skoki 12

66 – 300 Międzyrzecz

Tel. 95 742 24 25

 

Obszar działalności

Województwo Lubuskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego

Branże zaproszone do współpracy:

 • Turystyka (agroturystyka, uzdrowiska, hotele)
 • Edukacja ekologiczna (zielone szkoły)
 • OZE
 • Rolnictwo i hodowla
 • Gospodarka leśna, łowiecka
 • Gospodarka odpadami
 • Usługi informacyjno-doradczo-szkoleniowe o profilu proekologicznym
 • Budownictwo
 • RDOŚ, GDOŚ
 • WFOŚ i inne instytucje finansowe
 • Inspektoraty OŚ
 • Organizacje ekologiczne
 • Jednostki naukowe
Osoba kontaktowa

Pani Agnieszka Olek

tel.: 95 742 24 25

e-mail: biuro@szlakamipopolsce.pl

Terminy Spotkań Partnerstwa Naturowego

Terminy spotkań zostaną podane w najbliższym czasie

 

Zdjęcia

 

 

Kalendarz

Kalendarium