Działania w ramach PN: opracowanie Strategii Rozwoju Partnerstwa Naturowego w ramach czasowych 2014-2020, rozpowszechnienie wyróżnika Partnerstwa Naturowego, związanego z pszczołami murarkami, pokazywanie przedsiębiorcom, że prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 nie musi być uciążliwe

Kalendarz

Kalendarium