Partnerstwo Naturowe - województwo małopolskie

Lider Partnerstwa

Krajowa Izba Gospodarcza w partnerstwie z Oddziałem Terenowym w Płocku Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość"

ul. Trębacka 4,

00-074 Warszawa

tel. 22 6309703

e-mail: kignet@kig.pl;

www.kig.pl; www.kignet.pl

 

Koordynator Regionalny w woj. małopolskim

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego

Ul. Jagiellońska 14

33-300 Nowy Sącz

tel.: (18) 440 81 63

Magdalena Stefańska

e-mail: mstefanska@sarr.com.pl
www.fundacja.lublin.pl

Obszar działalności

Województwo małopolskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego

Partnerstwo będzie miało charakter regionalny, obejmując swym zasięgiem przedsiębiorstwa i instytucje działające w województwie małopolskim na obszarach Natura 2000 lub mające wpływ na te obszary. 

Partnerstwo planuje zaangażowanie następujących branż:

 • rolnictwo
 • przemysł spożywczy i napoje
 • turystyka i rekreacja – przemysł czasu wolnego
 • budownictwo, materiały budowlane
 • branża chemiczna
 • energetyka (produkcja i dystrybucja energii) w tym OZE,
 • przemysł maszynowy i motoryzacyjny
 • transport w tym infrastruktura transportowa i logistyka, komunikacja
 • gospodarka wodna, wodno – ściekowa i ochrona przeciwpowodziowa
 • branża chemiczna
 • zagospodarowanie odpadów
Osoba kontaktowa

Magdalena Stefańska

e-mail: mstefanska@sarr.com.p

ltel.: (18) 440 81 63

Spotkania Partnerstwa Naturowego

Spotkanie I

Termin:  15.04.2013, godz. 10.00-14.00

Notatka z I spotkania

Spotkanie II

Termin:  22.04.2013, godz. 10.00-14.00

Notatka z II spotkania

Spotkanie III

Termin:  10.05.2013, godz. 10.00-14.00

Notatka z III spotkania

Spotkanie IV

Termin:  17.05.2013, godz. 10.00-14.00

Notatka z IV spotkania

Spotkanie z JST

Termin:  24.05.2013, godz. 10.00-14.00

Notatka ze spotkania z JST
Zdjęcia

  

 

Kalendarz

Kalendarium