Partnerstwo Naturowe

Razem dla Ostoi

Lider Partnerstwa

 


Senatorska 14, 42-400 Zawiercie
Tel. 32 67 020 14
http://cil.org.pl
www.fundacja.lublin.pl

Obszar działalności

Województwo śląskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego
  • Turystyka
  • Rekreacja
Osoba do kontaktu

Monika Kołodziej
tel./fax: 32 67 020 14 wew. 22
e-mail: kolodziej@cil.org.pl

Uczestnicy

15 przedsiębiorców oraz 9 innych podmiotów (JST, NGO, rolnik, uczelnia wyższa itp.)

Działania

Działania w ramach PN: stymulacja rozwoju lokalnej turystyki, rekreacji i kultury regionalnej, a także wzrostu atrakcyjności gospodarczej przy jednoczesnym promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz poszanowaniu obszarów Natura 2000.

 

Kalendarz

Kalendarium