Działania w ramach PN:

  • stymulacja rozwoju lokalnej turystyki,
  • rekreacji i kultury regionalnej,
  • wzrostu atrakcyjności gospodarczej przy jednoczesnym promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz poszanowaniu obszarów Natura 2000.

Kalendarz

Kalendarium