Partnerstwa Naturowe 

Przenikające się relacje administracji publicznej, przedsiębiorców i właśnie instytucji pozostających w ich bezpośrednim otoczeniu, stanowią nie lada wyzwanie przy realizacji różnorakich projektów i przedsięwzięć,
w tym przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym i rozwojowym. Jak więc wesprzeć budowę długoterminowych relacji pomiędzy biznesem a instytucjami funkcjonującymi w jego otoczeniu i jednocześnie umożliwić ich wszechstronny rozwój?

Odpowiedź na pytanie jest prosta – dialog i współpraca! Nie od dziś wiadomo, że to właśnie dialog i współpraca tworzą najlepsze warunki do dynamicznego rozwoju i stanowią duży krok do osiągnięcia sukcesu w swojej branży.

Dlatego też Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zainicjowała ideę Partnerstw Naturowych, czyli ideę współpracy instytucji otoczenia biznesu z grupą przedsiębiorców działających na obszarach Natura 2000 lub w ich okolicach.

Koncepcja Partnerstw Naturowych

Celem partnerstw jest rozwijanie komunikacji, wymiana doświadczeń, informowanie i edukowanie przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Partnerstwa będą współpracowały z  organami administracji publicznej powołanymi do wspierania przedsiębiorczości i ochrony środowiska.

Partnerstwa Naturowe zostały utworzone przez Liderów Partnerstw Naturowych wyłonionych w trybie konkursowym, gdzie oceniana była propozycja dot. wizji potrzeby działania tworzonego partnerstwa.

W ramach budowania współpracy w ramach Partnerstw i diagnozy potrzeb przedsiębiorców Liderzy Partnerstw Naturowych będą odpowiedzialni za:

  • organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców w każdej z 16 inicjatyw
  • przeprowadzenie 1 spotkania z organami administracji publicznej  w każdej z 16 inicjatyw (prezentacja inicjatywy i nawiązanie współpracy)

Finalnie efektem pracy Partnerstw Naturowych, ma być wypracowanie rekomendacji, które mogą być propozycją rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. Stworzone w ramach poszczególnych Partnerstw Naturowych rekomendacje zostaną zaprezentowane  podczas Ogólnopolskiego spotkania Partnerstw Naturowych, które będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między partnerstwami, określenia wspólnych potrzeb, uzyskania wsparcia ekspertów i wypracowania wizji dalszego funkcjonowania Partnerstw Naturowych.

Więcej informacji na temat Partnerstw Naturowych można znaleźć na Platformie Dialogu, w zakładce Menu główne. Partnerstwa Naturowe.

Komentarze

Kalendarz

Kalendarium