Partnerstwo Naturowe

"Podebłocie"

Lider Partnerstwa

 

Forum Gospodarcze Pruszkowa


Hubala 5, 05-800 Pruszków
Tel. 505 172 422
Obszar działalności

Województwo Mazowieckie

 
Profil Partnerstwa Naturowego
  • Agroturystyja
  • Edukacja
  • Obsługa turystów
Osoba do kontaktu

Pan Michał Komorek

e-mail: michal.komorek@klasterie.pl

Uczestnicy
15 przedsiębiorców oraz 6 innych podmiotów (JST, NGO, rolnik, uczelnia wyższa itp.)
Działania

Promowanie obszarów chronionych Podebłocie i Dolina Wisły, edukacja ekologiczna.

 

Kalendarz

Kalendarium