Partnerstwo Naturowe - województwo podkarpackie

Lider Partnerstwa

 

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze

Leszczawa Dolna 16

37-740 Bircza


www.fundacja.lublin.pl

Obszar działalności

Województwo podkarpackie

 
Profil Partnerstwa Naturowego
  • Agroturystyka
  • Usługi około turystyczne (w tym usługi przewodnickie)
  • Rolnictwo ekologiczne
  • Przetwórstwo w rolnictwie ekologicznym
  • Pszczelarstwo
Osoba kontaktowa
 
Terminy Spotkań Partnerstwa Naturowego

Spotkanie I

Termin: 08.02.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z I spotkania

Spotkanie II

Termin:  15.02.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z II spotkania

Spotkanie III

Termin:  22.02.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z III spotkania

Spotkanie IV

Termin:  28.02.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z IV spotkania

 

Zdjęcia

     

 

Kalendarz

Kalendarium