Partnerstwo Naturowe - województwo podlaskie

Lider Partnerstwa

 

Krajowa Izba Gospodarcza w partnerstwie z Oddziałem Terenowym w Płocku Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość"

ul. Trębacka 4,

00-074 Warszawa

tel. 22 6309703

 

Koordynator Regionalny

Suwalska Rada FSNT NOT

Pólnocno Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa

Inżynierii Ekologicznej

ul. 1-go Maja 15, 16-400 Suwałki,

Pan Marian Szypiłło, tel . 87 566 54 22

 e-mail: notsuwalki@poczta.onet.pl


www.fundacja.lublin.pl

Obszar działalności

Województwo podlaskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego

Partnerstwo będzie miało charakter regionalny, obejmując swym zasięgiem przedsiębiorstwa i instytucje działające w województwie podlaskim na obszarach Natura 2000 lub mające wpływ na te obszary.

 

Przewiduje się zaangażowanie następujących branż:

  • rolnictwo i przetwórstwo
  • przemysł drzewny
  • produkcja i dystrybucja energii  w tym pochodzącej z OZE
  • budownictwo
  • przemysł maszynowy i motoryzacyjny
  • turystyka
  • transport w tym infrastruktura transportowa i logistyka
  • gospodarka odpadami
  • gospodarka wodno – ściekowa i ochrona przeciwpowodziowa
Osoba kontaktowa

Koordynator Regionalny Suwalska Rada FSNT NOT Pólnocno Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej ul. 1-go Maja 15, 16-400 Suwałki, tel . 87 566 54 22

Pan Marian Szypiłło notsuwalki@poczta.onet.pl

 

Spotkania Partnerstwa Naturowego

Spotkanie I

Termin: 7.03.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z I spotkania

Spotkanie II

Termin: 12.03.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z II spotkania

Spotkanie III

Termin:  21.03.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z III spotkania

Spotkanie IV

Termin:  10.04.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z IV spotkania

Spotkanie z JST

Termin: 25.05.2013 r., godz. 10.00-14.00

 

Notatka ze spotkania z JST

Zdjęcia

 

Kalendarz

Kalendarium