1.Podręcznik

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem dla Przedsiębiorców "Działalnośc gospodarcza a ochrona środowiska".

Publikację można pobrać tutaj.

 

 2. Podręcznik przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki  

Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw.

http://www.mg.gov.pl/files/upload/10892/ZMSP.pdf

 

3. Inne publikacje

1. Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

http://archiwumwww.gdos.gov.pl/files/Materialy-i-publikacje/Natura-2000-w-ocenach-oddzia.pdf

2. Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000.

http://archiwumwww.gdos.gov.pl/files/Materialy-i-publikacje/Natura-2000-korzysci-dla-rolnictwa.pdf

3. Natura 2000 a gospodarka wodna.

http://archiwumwww.gdos.gov.pl/files/Materialy-i-publikacje/Natura-2000-a-gospodarka-wodna.pdf

4. Natura 2000 w leśnictwie.

http://archiwumwww.gdos.gov.pl/files/Materialy-i-publikacje/Natura-2000-w-lesnictwie.pdf

5. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych.

http://archiwumwww.gdos.gov.pl/files/Materialy-i-publikacje/Podrecznik_-_planowanie_przestrzenne.pdf

6. Natura 2000 a akwakultura.

http://archiwumwww.gdos.gov.pl/files/Materialy-i-publikacje/Natura-2000-i-akwakultura.pdf

7. Natura 2000 i społeczeństwo. Instrumenty komunikacji społecznej w zarządzaniu Siecią Natura 2000.

http://archiwumwww.gdos.gov.pl/files/Materialy-i-publikacje/Natura-2000-i-spoleczenstwo.pdf

8. Morskie obszary natura 2000.

http://archiwumwww.gdos.gov.pl/files/n2000/Morskie-obszary-Natura-2000.pdf

9. Powiązania między Ramową Dyrektywą Wodną a dyrektywami: ptasią i siedliskową. Najczęściej zadawane pytania.

http://archiwumwww.gdos.gov.pl/files/News_zal/2013/Natura-2000-a-RDW-KZGW-GDOS.pdf

10. Gatunki ptaków o znaczeniu wspólnotowym w Polsce

http://archiwumwww.gdos.gov.pl/files/Materialy-i-publikacje/gatunki_ptakow_o_znaczeniu_wspolnotowym.pdf

11. Rzadkie i zagrożone gatunki ptaków w Polsce

http://www.gdos.gov.pl/files/Materialy-i publikacje/rzadkie_i_zagrozone_gatunki_ptakow_w_polsce.pdf 

12. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów

http://archiwumwww.gdos.gov.pl/files/Materialy-i-publikacje/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_-_przewodnik_po_rozporzadzeniu_rm.pdf

 

Materiały dodatkowe (w formie prezentacji), opracowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu:

  1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

http://archiwumbip.wroclaw.rdos.gov.pl/images/20130620_decyzja.pdf

  1. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

http://archiwumbip.wroclaw.rdos.gov.pl/images/20111219_sm_2.pdf

  1. Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko

http://archiwumbip.wroclaw.rdos.gov.pl/images/20120314_ppt1.pdf

  1. Dokumentacja w procedurze OOŚ – Raport OOŚ i karta informacyjna przedsięwzięcia

http://archiwumbip.wroclaw.rdos.gov.pl/images/20120410/thumbs/20120410_ck.pdf

Kalendarz

Kalendarium