• Wsparcie przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw rolnych i agroturystycznych z zakresie marketingu i promocji.
  • Wdrażanie ekologicznego rolnictwa, przetwórstwa i pszczelarstwa.
  • Upowszechnianie ekoturystyki i wspieranie usług okołoturystycznych.
  • Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród lokalnej społeczności.
  • Promocja obszarów Natura 2000 wśród turystów.

Kalendarz

Kalendarium