• Rozszerzenie oddziaływania projektu GDOŚ.
  • Mobilne punkty konsultacyjne.
  • Medialny program w lokalnej prasie, radiu i TV.
  • Sporządzenie strategii PPN.
  • Propagowanie prowadzenia proekologicznych przedsięwzięć budowlanych i turystycznych na obszarach Natura 2000.

Kalendarz

Kalendarium