Efekty pracy Partnerstw Naturowych – rekomendacje

Prezentujemy zestawienie rekomendacji wypracowanych przez Partnerstwa Naturowe podczas cyklu czterech spotkań informacyjnych dla każdego z partnerstw.

Poniżej zaprezentowane są wszystkie rekomendacje sklasyfikowane wg sześciu obszarów. Zapisy powtarzające się podane są tylko raz, a autorzy tych zapisów (Partnerstwa) podani są po przecinku według województw, z których się wywodzą. Aby przejść do listy rekomendacji należy kliknąć w poniższe linki.


1.    Rekomendacje odnośnie działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjno-marketingowych (liczba rekomendacji: 36)


2.    Rekomendacje odnośnie wzmacniania pozycji Partnerstw Naturowych, w tym Liderów Partnerstw Naturowych (liczba rekomendacji: 25)


3.    Rekomendacje odnośnie stworzenia bądź doskonalenia procedur i działań w instytucjach ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 i działalności Partnerstw Naturowych (m.in. GDOŚ, RDOŚ, samorządy) (liczba rekomendacji: 25)


4.    Rekomendacje odnośnie nowych aktywności na obszarach chronionych, w tym na obszarach Natura 2000 lub ich dotyczące (liczba rekomendacji: 23)


5.    Rekomendacje odnośnie źródeł finansowania i możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność Partnerstw i szerzej działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 (liczba rekomendacji: 17)


6.    Uwagi (liczba zapisów: 5)


Przy liczeniu rekomendacji odrębnie brane były pod uwagę rekomendacje z Partnerstw: I, II i III województwa zachodniopomorskiego. Każda rekomendacja została przyporządkowana do jednego tylko obszaru (do którego w największej mierze się odnosiła), nawet jeśli dotyczyła w jakiejś części także pozostałych.
Wyodrębnione obszary nie są rozłączne, częściowo nakładają się i są od siebie zależne. Zaproponowany podział na obszary wynika z potrzeby uporządkowania rekomendacji i wskazania najważniejszych punktów ciężkości, na jakich koncentrują się Partnerstwa w wypracowanych rozwiązaniach. Zapisy rekomendacji przytoczone są w oryginalnym brzmieniu. Rekomendacje mają różny stopień szczegółowości – od bardzo ogólnych, kierunkowych do bardzo szczegółowych odnoszących się do indywidualnych potrzeb poszczególnych Partnerstw. Przy wszystkich rekomendacjach umieszczona jest informacja, które z partnerstw jest autorem danego zapisu.
 

Kalendarz

Kalendarium