Partnerstwo Naturowe - województwo śląskie

Lider Partnerstwa

 

Krajowa Izba Gospodarcza - Lider we współpracy z  Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość"  w Płocku, jako partnerem.

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa

ul. Trębacka 4

tel. 22 63 09 703 ,

e-mail: kignet@kig.pl;

 

Koordynator Regionalny

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Ul. Wzgórze 19

43-300 Bielsko-Biała

tel.:  33 822 90 49

e-mail: biuro izby@cci.pl

Pani Anna Bednarska

abednarska@cci.pl

Obszar działalności

Województwo śląskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego

Partnerstwo ma charakter regionalny, obejmując swym zasięgiem przedsiębiorstwa i instytucje działające w województwie śląskim na obszarach Natura 2000 lub oddziaływujące na te obszary.

Planuje się zaangażowanie następujących branż:

  • przemysł wydobywczy i surowcowy
  • produkcja i dystrybucja energii, odnawialne źródła energii
  • produkcja materiałów budowlanych i budownictwo
  • przemysł chemiczny
  • przemysł maszynowy i motoryzacyjny
  • turystyka
  • rolnictwo i przetwórstwo
  • transport komunikacja
  • gospodarka odpadami
  • gospodarka wodna, wodno-ściekowa oraz ochrona przeciwpowodziowa
Osoba kontaktowa

 

Koordynator Regionalny w woj. śląskim:

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej

Ul. Wzgórze 19

43-300 Bielsko-Biała

tel.:  33 822 90 49

e-mail: biuro izby@cci.pl

Pani Anna Bednarska abednarska@cci.pl

Spotkania Partnerstwa Naturowego

Spotkanie I

Termin: 6.03.2013, godz. 9.00-13.00

Notatka z I spotkania

Spotkanie II

Termin:  13.03.2014, godz. 9.00-13.00

Notatka z II spotkania

Spotkanie III

Termin:  21.03.2015, godz. 9.00-13.00

Notatka z III spotkania

Spotkanie IV

Termin:  10.04.2013, godz. 9.00-13.00

Notatka z IV spotkania

 

Zdjęcia

 

Kalendarz

Kalendarium