Partnerstwo Naturowe - województwo świętokrzyskie

Lider Partnerstwa

 

Krajowa Izba Gospodarcza - Lider we współpracy z  Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość"  w Płocku, jako partnerem.

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa

ul. Trębacka 4

tel. 22 63 09 703 ,

e-mail: kignet@kig.pl

 

Koordynator Regionalny :

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Ul. Sienkiewicza 53

25-002 Kielce

Pan Jarosław Bator  j_bator@siph.com.pl


www.fundacja.lublin.pl

Obszar działalności

Województwo świętokrzyskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego

Partnerstwo ma charakter regionalny, obejmując swym zasięgiem przedsiębiorstwa i instytucje działające w województwie świętokrzyskim na obszarach Natura 2000 lub oddziaływujące na te obszary.

 

Planuje się zaangażowanie następujących branż:

 • rolnictwo
 • wydobycie kopalin i przeróbka surowców skalnych (przemysł cementowy, wapienniczy)
 • produkcja materiałów budowlanych i budownictwo
 • transport w tym infrastruktura transportowa i logistyka
 • przemysł metalurgiczny, maszynowy i odlewniczy
 • produkcja rurociągów
 • energetyka (produkcja i dystrybucja energii),
 • turystyka
 • gospodarka wodna, wodno – ściekowa i ochrona przeciwpowodziowa
 • usługi
 • Instalacje i systemy bezpieczeństwa
 • zagospodarowanie odpadów
Osoba kontaktowa

Koordynator Regionalny w woj. świętokrzyskim:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Ul. Sienkiewicza 53

25-002 Kielce

Pan Jarosław Bator j_bator@siph.com.pl

Spotkania Partnerstwa Naturowego

Spotkanie I

Termin: 7.03.2013, godz. 10.00-14.00

Notatka z I spotkania

Spotkanie II

Termin:  28.03.2015, godz. 10.00-14.00

Notatka z II spotkania

Spotkanie III

Termin:  26.04.2013, godz. 10.00-14.00

Notatka z III spotkania

Spotkanie IV

Termin:  14.05.2013, godz. 10.00-14.00

 

Notatka z IV spotkania

Spotkanie z JST

Termin: 22.05.2013 r., godz. 10.00-14.00

 

Notatka ze spotkania z JST

Zdjęcia

 

Kalendarz

Kalendarium