Partnerstwo Naturowe - województwo warmińsko - mazurskie

                          Lider Partnerstwa

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

tel.: 89 521 12 50
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

http://www.wmarr.olsztyn.pl


www.fundacja.lublin.pl

Obszar działalności

Województwo warmińsko - mazurskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego
  • przemysł wiodący tj.
  • przemysł rolno-spożywczy
  • przemysł budowy jachtów
  • działalność związana z hotelarstwem i gastronomią
  • przemysł meblowy
  • produkcja okien i drzwi
  • usługi dla ludności
Osoba kontaktowa
 
Spotkania Partnerstwa Naturowego

Spotkanie I

Termin: 12.02.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z I spotkania

Spotkanie II

Termin:  21.02.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z II spotkania

Spotkanie III

Termin:  04.04.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z III spotkania

Spotkanie IV

Termin:  22.04.2013 r., godz. 10.00-14.00

Notatka z IV spotkania
Zdjęcia

 

Kalendarz

Kalendarium