28 lutego mija termin złożenia raportu do KOBiZE za 2014 rok

Obowiązek sporządzenia i złożenia raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) dotyczy przedsiębiorców korzystających ze środowiska, a więc – w praktyce - zarówno właścicieli dużych zakładów korzystających z ciepłowni jak i małych firm korzystających ze służbowych aut.

Wprawdzie, za niezłożenie raportu nie grożą żadne sankcje prawne, ale jeśli podczas kontroli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdzi brak tego dokumentu, może w zarządzeniach pokontrolnych nakazać złożenie raportu i wówczas niewywiązanie się z tych zarządzeń skutkuje karą grzywny do 500zł.

Źródło:http://biznes.ekologia.pl

 


Kalendarz

Kalendarium