Ekoinowacje w Unii Europejskiej – EMAS Awards 2015

Trwa nabór wniosków do EMAS Awards 2015. Komisja Europejska czeka na zgłoszenia z krajów członkowskich całej UE do 30 stycznia 2015 roku. Rekrutacja przebiega jednak najpierw w systemie krajowym, a wnioski zostaną przetłumaczone na język angielski i następnie przekazane do rekrutacji europejskiej.

Konkurs jest skierowany do wszystkich organizacji zarejestrowanych w EMAS, których działania ekoinnowacyjne istotnie wpłynęły na poprawę wpływu ich działalności na środowisko naturalne.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach pośród organizacji sektora prywatnego: mikro-, małych, średnich i dużych organizacji, a także w dwóch kategoriach sektora publicznego: małych i dużych organizacjach administracji publicznej.

Udział w EMAS Awards jest bezpłatny. Wszyscy chcący wziąć udział w konkursie powinni przesłać swoje zgłoszenia do 21 stycznia 2015 do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na adres: maciej.krzyczkowski@gdos.gov.pl.

Przypomnijmy, że rejestracja w EMAS daje m.in. możliwość uzyskania zwolnień z akcyzy na wyroby węglowe i gazowe, zwalnia z opłaty rejestracyjnej w rejestrze gospodarki odpadami i pozwala na wydłużenie okresów pomiędzy kontrolami dla zakładów posiadających pozwolenia zintegrowane z 1 do 3 lat, a w niedługiej przyszłości – pozwoli otrzymywać dodatkowe punkty przy staraniach o wsparcie w ramach Nowej Perspektywy Finansowej UE 2014-2020.

Więcej informacji o systemie można znaleźć na stronie:

http://emas.gdos.gov.pl/aktualnosci

Żródło: http://emas.gdos.gov.pl/

Żródło obrazka: http://pl.fotolia.com/


Kalendarz

Kalendarium