Konferencja "Ciepło ze źródeł odnawialnych"

Już 9 grudnia 2014 roku w Warszawie odbędzie się konferencja dla przedsiębiorców zajmujących się ciepłownictwem organizowana przez Ministerstwo Gospodarki, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz Zespół powermeetings.eu, pod tytułem „Ciepło ze źródeł odnawialnych. Stan obecny i perspektywy rozwoju".

Na konferencji zostaną poruszone kwestie analizy obecnego stanu ciepłownictwa w Polsce oraz możliwości rozwoju sektora. Jako prelegenci zagoszczą Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki oraz m.in. prezesi zarządów Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Energetyki Odnawialnej i PGNiG Termika SA.

Program konferencji przewiduje omówienie aspektów prawa krajowego i unijnego odnoszących się do rozwoju ciepłownictwa, wyzwań, które stają przed sieciami ciepłowniczymi wobec rozwoju odnawialnych źródeł energii, sposobów zbierania informacji statystycznych, wsparcia dla inwestycji w OZE dla przedsiębiorstw i potencjału gospodarstw domowych w wytwarzaniu ciepła z odnawialnych źródeł. Na koniec dnia przewidziano wykład na temat skojarzonej produkcji prądu i ciepła z biogazu, jako alternatywy dla lokalnych ciepłowni.

Uczestnicy będą mogli również zabrać głos w dyskusji z przedstawicielami parlamentu, rządu i największych przedsiębiorstw w branży na temat wspierania pozyskiwania ciepła ze źródeł odnawialnych.

Do udziału zaproszeni są przedsiębiorcy z branży ciepłowniczej, przedsiębiorcy zajmujący się instalacjami w indywidualnych gospodarstwach domowych, przedstawiciele firm małego i średniego sektora przedsiębiorstw, urzędów, jednostek samorządowych i organizacji branżowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny po rejestracji na stronie.

Żródło: http://www.powermeetings.eu/


Kalendarz

Kalendarium