Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach priorytetu Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.2 dotyczy przedsiębiorców, którzy chcieliby zainwestować w zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

O środki mogą się starać zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy terytorialne, ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia JST) oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Projekty objęte dofinansowaniem mogą dotyczyć budowy nowego systemu lub przebudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, w celu zmniejszenia strat przesyłanej energii. Mogą to być: wymiana mało efektywnych transformatorów, skracanie zbyt długich ciągów liniowych czy dostosowanie grubości przewodów do obecnych warunków.


Do rozdysponowania w tym naborze jest 12,05 mln PLN. Maksymalne dofinansowanie, o jakie można się ubiegać, to 85% udziału w wydatkach kwalifikowanych.

Wnioski o środki w ramach IX priorytetu POIiŚ, działania 9.2 można składać do 1 grudnia 2014 roku. Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zobacz też ulotkę programu.

 

Źródło: http://pois.nfosigw.gov.pl
Źródło obrazka: http://pl.fotolia.com


Kalendarz

Kalendarium