Rozpoczynamy Nowy Rok od przypomnienia wszystkim Przedsiębiorcom, że zbliżają się terminy złożenia sprawozdań w zakresie ochrony środowiska, które powinny być spełnione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa.

W 2013 roku weszły w życie 3 ustawy zmieniające zasady postępowania z odpadami, opakowaniami oraz sposób uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Już w tym roku, wszyscy posiadacze odpadów powinni stosować się do nowych przepisów.

Więcej przeczytasz na stronie: http://www.ekspertbiznesu.pl/zmiany-obowiazkow-przedsiebiorcow-w-ochronie-srodowiska-od-2014-r/


Kalendarz

Kalendarium