NarzedzieBadawcze

Szanowni Państwo,
prosimy o uzupełnienie ankiety. Wyniki ankiety będą wykorzystane do wstępnego określenia profilu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 w Polsce a także określenia ich najważniejszych potrzeb. Informacje są zbierane w ramach projektu realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska pt. „Natura i gospodarka – podstawy dialogu” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

I. Dane przedsiębiorcy

 1. Proszę o podanie danych teleadresowych Państwa firmy.
 2. Czy prowadzą Państwo działalność gospodarczą w miejscu rejestracji?
  Tak
  Nie
 3. Zasięg działania firmy
 4. Specyfika działalności Państwa przedsiębiorstwa
 5. Proszę wskazać profil działalności Państwa przedsiębiorstwa
 6. Wielkość zatrudnienia
 7. Prosze wskazać, jakie stanowisko zajmuje Pan/Pani w firmie?

II. Prowadzenie działalności gospodarczej a europejska sieć ekologiczna natura 2000

 1. Czy spotkał/a się Pan/Pani z zagadnieniem Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000?
  Tak
  Nie
 2. Czy prowadzi Pan/Pani działalność gospodarczą na obszarze/ach Natura 2000?
  Tak
  Nie
 3. Czy prowadzona działalność gospodarcza ma wpływ na obszary Natura 2000?
  Tak
  Nie
  Nie wiem
 4. Czy prowadzona przez Państwa działalność obejmuje działalność prowadzoną na innych obszarach chronionych np. park narodowy, park krajobrazowy?
  Tak
  Nie
 5. Czy planują Państwo rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000?
  Tak
  Nie

III. Potrzeby przedsiębiorców prowadzących lub zaintresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach natura 2000 z ww. zakresu

 1. Czy Pana/Pani zdaniem wśród przedsiębiorców istnieje zapotrzebowanie na działania informacyjne (szkolenia, publikacje, informatory) nt. możliwości prowadzenia działalności na obszarach cennych przyrodniczo?
  Tak
  Nie
 2. Czy Pan/Pani jest zainteresowana udziałem w spotkaniach/szkoleniach nt. możliwości prowadzenia działalności na obszarach cennych przyrodniczo, w tym na obszarach Natura 2000?
  Tak
  Nie
 3. Jaka tematyka szkoleń interesuje Pana/Panią najbardziej?
  Proponowana tematyka Duże zainteresowanie Zainteresowanie Brak zainteresowania
  Założenia sieci Natura 2000
  Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000
  Społeczna odpowiedzialność biznesu
  Realizacja przedsięwzięć i ich wpływ na obszary Natura 2000.
  Możliwość dofinansowania realizacji inwestycji opartych na rozwiązaniach proekologicznych
  Możliwość uczestniczenia w szkoleniach e-learningowych na ww. tematy
  Możliwości wykorzystania narzędzia internetowego jako źródła informacji, a także wymiany wiedzy, nawiązania dialogu i współpracy
 4. Czy na szkoleniach/ spotkaniach informacyjnych chciabły Pan/Pani uzyskać wsparcie merytoryczne:
  Innych przedsiębiorców
  przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu
  przedstawicieli regionalnych dyrekcji ochrony środowiska
  Przedstawicieli GDOŚ
  przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego:
  innych
 5. Czy korzysta Pan/Pani z usług oferowanych przedsiębiorcom przez Instytucje Otoczenia Biznesu?
  Tak
  Nie
 6. Czy wśród usług oferowanych przedsiębiorcom przez Instytucje Otoczenia Biznesu spotkali się Państwo z usługami wsparcia z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, usług środowiskowych, audytów środowiskowych, itp
  Tak
  Nie
 7. Czy zamierzacie Państwo oprzeć działalność swojej firmy na tematyce związanej z ekologią lub ochroną środowiska?
  Tak
  Nie
 8. Czy korzystał / zamierza Pan/Pani skorzystać ze szkolenia e-learningowego dot. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo?
  Tak
  Nie

Kalendarz

Kalendarium