Cele: wymiar ekologiczny:

ochrona bioróżnorodności na obszarach Natura 2000, propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju

Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu:

Tworzenie partnerstwa do współpracy na płaszczyźnie usług turystycznych, ochrona przyrody na obszarach przyrodniczo cennych, promocja uzdrowiska Supraśl, współpraca w tworzeniu wspólnych ofert turystycznych

Cele edukacyjne:

wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000, dobre praktyki w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody

Kalendarz

Kalendarium