« Powrót

Eko-inwestycje na obszarach Natura 2000

Eko-inwestycje na obszarach Natura 2000

Rynek Unii Europejskiej jest jednym z najszybciej rozwijającym się rynków produkcji żywności ekologicznej. W Polsce wzrasta dbałość o środowisko i o własne zdrowie, ale rynek żywności ekologicznej jest jeszcze stosunkowo niewielki. Marka Natura 2000 może promować lokalną żywność czy inne produkty wyrabiane w sposób ekologiczny, które będą utrwalać pozytywne skojarzenia z danym regionem, miejscowością czy przedsiębiorstwem. Miejsca sygnowane znakiem Natura 2000 są uznawane za obszary wyjątkowe pod względem przyrodniczym.

 

1. Owczarnia i mleczarnia w Krynicy-Zdroju, należąca do Romana Kluski (obszar Natura 2000 Krynica). Właściciel firmy „Prawdziwe Jedzenie" podkreśla, jak ważna jest produkcja zdrowej i ekologicznej żywności, a mógł ją rozpocząć m.in. dlatego, że zdecydował prowadzić swoją  działalności na obszarze Natura 2000. Początkowo sery z mleka owczego miały być produkowane tylko dla jego rodziny i grupy najbliższych przyjaciół, obecnie „Prawdziwe Jedzenie" ma już pięć punktów sprzedaży, prowadzi sklep internetowy oraz realizuje nowe inwestycje.

Owce pasą się na niezanieczyszczonych łąkach Beskidu Sądeckiego, utrzymując je we właściwym stanie ekologicznym, a właściciel ma możliwość skorzystania z dopłat z programów rolnośrodowiskowych. Produkuje zdrowe i dobre jakościowo sery, dzięki czemu czerpie większe zyski, bo konsumenci są w lepszej kondycji i wydają się bardziej skłonni do robienia zakupów. Mleczarnia znajduje się w sąsiedztwie owczarni, dzięki czemu mleko jest świeże i przetwarzane od razu po udoju. Mleko używane do produkcji serów ma zawsze naturalny skład, co znaczy, że każda partia serów ma swój niepowtarzalny smak.

http://www.prawdziwejedzenie.pl

 

2. Miody wrzosowe (obszar natura 2000 Wrzosowiska Przemkowskie). Na obszarze Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie udało się zachować naturalne siedliska pszczół, dzięki czemu pszczelarze z Przemkowa rozwijają region wokół miodu wrzosowego i jego pochodnych. Na pracy pszczół korzystają firmy farmaceutyczne, przetwórcy miodu, ale także cała lokalna społeczność. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich jest trzecim polskich produktem regionalnym zarejestrowanym przez Unię Europejską – zawartość pyłku wrzosowego nie może być w nim mniejsza niż 50%. Takie parametry miodu wrzosowego są w stanie uzyskać tylko pszczelarze mający swoje pasieki na obszarze Borów Dolnośląskich, a szczególnie na Wrzosowisku Przemkowskim.

Okazuje się, że pszczelarze przemkowscy chronią przy okazji ginące w Polsce ptaki – cietrzewie, bowiem zarówno pszczelarze jak i cietrzewie potrzebują „do życia" wrzosowisk. Konieczność zachowania ekosystemów, w których żyją cietrzewie połączyła przyrodę z działalnością gospodarczą. Miejscowa grupa pszczelarzy przy współpracy z przyrodnikami chce osiągnąć takie cele, jak rozwój gospodarczy w oparciu o pszczelarstwo, zintegrowanie pszczelarzy jako grupy producentów, wypracowanie strategii promowania produktów pszczelich z okolic Przemkowa oraz określenie roli, jaką mogą pełnić pszczelarze i ich produkty w rozwoju i promocji regionu. Ochrona środowiska przyrodniczego wspomaga uzyskanie dochodów i lepszego standardu życia. Takie działania przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia w Przemkowie i jego okolicach oraz popularyzacji walorów przyrodniczych i turystycznych regionu.

http://wrzosowakraina.pl

 

3. Powidła świeckie z Doliny Dolnej Wisły (obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły) są produkowane tradycyjną metodą. Każda miejscowość, w której smaży się powidła posiada własną tabliczkę informacyjną, każdy słoik ma swoją indywidualną etykietą. Co roku organizowane są imprezy i festyny promujące powidła, publikowane są ulotki, kalendarze, broszury oraz informatory promujące powidła oraz cały region.

http://www.powidla.pl

 

4. Karp milicki z Doliny Baryczy (Obszar Natura 2000 Dolina Baryczy). Hodowla karpia na tym terenie trwa nieprzerwanie od 700 lat. Nazwa karpia pochodzi od miasta Milicz i stała się synonimem wysokiej jakości i wyjątkowych walorów smakowych. Tutejszego karpia hoduje się metodą ekstensywną i półintensywną, a potem poddaje się  tzw. płuczce, czyli pozbawia się go szlamistego zapachu i posmaku. Od wielu lat odbywają się w Dolinie Baryczy święta o charakterze lokalnym, w których główną rolę odgrywa karp milicki. Wielu mieszkańców Wrocławia (głównie w wieku 50-60 lat) nazwę „Karp Milicki" kojarzy od dzieciństwa. Każdego roku na wigilijnym stole spożywano właśnie tę rybę, co podnosiło status społeczny rodziny. W Miliczu i jego okolicach działa wiele restauracji podających potrawy z karpia milickiego. Przyrządza się go również w gospodarstwach agroturystycznych jako potrawę regionalną – najczęściej w postaci smażonych dzwonków z cebulą (po milicku), w warzywach oraz jako karpia faszerowanego i w galarecie.

http://karpmilicki.pl

 

5. Żywiec wołowy z Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ujścia Warty". Mięso ze zwierząt pochodzących z tych obszarów jest uważane za wyjątkowo smaczne, ponieważ hodowla bydła odbywa się w całorocznym systemie utrzymania zwierząt na naturalnych użytkach zielonych.  Hodowcy mogą korzystać z programów rolnośrodowiskowych, co pozwala podnieść opłacalność gospodarowania. Mięso trafia na pobliski rynek niemiecki.

 

6. „Rzeczpospolita Ptasia" jest unikalną w skali Polski inicjatywą Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus", której celem jest zrzeszenie miłośników ptaków odwiedzających Ujście Warty. Ma na celu uatrakcyjnienie nieznanego powszechnie regionu Polski dla ruchu turystycznego oraz przyczynienie się do promocji Parku Narodowego „Ujście Warty", Parku Krajobrazowego „Ujście Warty" i obszaru Natura 2000. Miłośnicy ptaków otrzymują paszporty, w których zbierają pieczątki potwierdzające pobyt (różne w każdym roku) na tym obszarze. Każdy rok poświęcony jest innemu gatunkowi ptaka, wybranemu spośród rzadkich lub zagrożonych, występujących na obszarze Ujścia Warty.

 

Inne przykłady eko-działalności na obszarach Natura 2000:

7. Naziemna farma solarna w podkarpackiej gminie Dzikowiec (obszar Natura 2000 Puszcza Sandomierska). Rzeszowski RDOŚ nie sprzeciwił się inwestycji mimo, że jej realizacja jest planowana na obszarach Natura 2000. Moc farmy fotowoltaicznej, której budowę planuje się koło Dzikowca, ma wynieść 1,5 MW, a system będzie zlokalizowany na terenie 3,5 ha. Projektowana elektrownia słoneczna w procesie wykorzystywania energii słonecznej będzie produkować energię elektryczną do 1 400 MWh rocznie. Do produkcji takiej ilości energii zostanie zainstalowanych ok. 6 000-7 000 sztuk paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy ok. 220-300 W każdy. Na Podkarpaciu pracują obecnie 52 instalacje fotowoltaiczne – wszystkie oprócz jednej działają na zasadzie off-grid, czyli produkowana w nich energia jest przetwarzana na miejscu i nie trafia do sieci energetycznej. 

 

8. Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Dolomity Sportowa Dolina" oraz projekt deweloperski „Zielone Wzgórza" koło Bytomia (obszar Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie). Jest to przykład zagospodarowania zdegradowanych przez Górnicze Zakłady Dolomitowe terenów poprzemysłowych objętych programem Natura 2000 w celu przywrócenia tych terenów społeczeństwu i przyrodzie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Tereny dawnej kopalni włączono do sieci Natura 2000, aby chronić miejsca bytowania nietoperzy. Inwestor  m.in. przeciwdziała zasypywaniu wejść do sztolni oraz zapobiega nielegalnym penetracjom podziemi. W latach 70 XX w. zaprzestano prac wydobywczych i od tamtej pory tereny te stały się nieużytkami poprzemysłowymi. Przez lokalną społeczność były traktowane jako dzikie wysypiska śmieci, znajdowało się tu również wiele odpadów poprzemysłowych. Obecnie na terenach ośrodka organizowane są imprezy o charakterze sportowym. „Sportowa Dolina" uczestniczy w akcjach charytatywnych, organizuje olimpiady sportowe oraz szkolenia ekologiczne dla młodzieży.

http://www.dsd.pl


Kalendarz

Kalendarium