« Powrót

Ekomarina przy jeziorze Jeziorak

Ekologiczna turystyka przy najdłuższym polskim jeziorze

Tereny należące do sieci Natura 2000 to wymarzona lokalizacja dla rozwoju przemysłu turystycznego. Nieprzemyślany rozwój infrastruktury turystycznej i nadmierny ruch turystów mogą jednak wywierać destrukcyjny wpływ na przyrodę tych okolic. Czy należy zatem porzucić pomysł działań zmierzających do rozwoju turystyki w sąsiedztwie cennych przyrodniczo obszarów? Absolutnie nie! Lepiej zastanowić się nad tym, w jaki sposób można pogodzić te dwa, tylko pozornie sprzeczne, cele. Wyzwanie to podjęli realizatorzy inwestycji mającej na celu rozbudowę zaplecza sanitarno-turystycznego przy jeziorze Jeziorak w gminie Iława.

Jezioro Jeziorak

Na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego leży najdłuższe, bo aż 27-kilometrowe, polskie jezioro – Jeziorak. Linia brzegowa jeziora jest nie tylko długa, ale też urozmaicona o wiele zatok i półwyspów. Ponadto na Jezioraku leży kilkanaście wysp, wśród nich „Wielka Żuława" – największa śródlądowa wyspa w Europie. Między innymi ze względu na te walory jezioro od lat przyciąga turystów, w tym oczywiście miłośników sportów wodnych - żeglarstwa, windsurfingu i kajakarstwa. W 2012 roku Jeziorak został wybrany jednym z „Siedmiu nowych cudów Polski" w plebiscycie ogłoszonym przez „National Geographic".

Natura 2000 wokół jeziora Jeziorak

Okolice jeziora są cenne nie tylko ze względu na swoje malownicze położenie, ale też powodu swoich mieszkańców. Teren Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego znajduje się w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków „Lasy Iławskie", gdzie występuje co najmniej 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, m. in.: derkacz, bocian biały i czarny, zimorodek, jarzębatka czy trzmielojad.

Związek Gmin „Jeziorak"

Jak zachować piękno przyrody, wykorzystując jednocześnie jej potencjał turystyczny? Przed takim problemem stanęła lokalna organizacja wdrażająca projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak", Związek Gmin „Jeziorak", w którego skład wchodzą 4 gminy: gmina miejska Iława, gmina wiejska Iława, gmina miejsko-wiejska Kisielice i gmina miejsko-wiejska Zalewo.

Projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jeziora Jeziorak"

Podstawowymi założeniami projektu były unowocześnienie i podniesienie standardu usług świadczonych dla żeglarzy i turystów oraz zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych bezpośrednio do jeziora. Udało się tego dokonać dzięki budowie zaplecza lądowego oraz infrastruktury związanej z systemem odbioru nieczystości z łodzi. Ważnym elementem tej drugiej jest zwodowany w 2008 roku statek asenizacyjny (tzw. statek-śmieciarka), który opływa wszystkie mariny, z wyznaczonych pomostów zabiera śmieci oraz nieczystości na swój pokład, a następnie wypróżnia je na zapleczu lądowym znajdującym się w Iławie. W ramach projektu zamontowano również 27 stałych oraz ruchomych pomostów i ustawiono przy nich przenośne kabiny WC oraz kosze na śmieci. Na większości pomostów znajdują się też kabiny prysznicowe i punkty odbioru ścieków z WC.

Projekt został sfinansowany przy współudziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ekomarina w Siemianach

W 2012 roku w leżących nad Jeziorakiem Siemianach gmina Iława wybudowała dodatkowo ekologiczną przystań dla żeglarzy. Co sprawia, że nowa marina jest proekologiczna? Można w niej pozostawiać zarówno ścieki płynne, jak i odpady stałe. Szacuje się że, dzięki tej inwestycji do Jezioraka rocznie będzie odprowadzanych o ponad 47m3 ścieków mniej. W budynku mini przystani znajdują się umywalnie z natryskami, toalety, zewnętrzny punkt mycia naczyń, a także punkt pierwszej pomocy medycznej, podnośnik i punkt naprawy jachtów. Ważnym elementem inwestycji są także pomost pływający do cumowania dla 30 jachtów i altana, w której zarządzający obiektem Związek Gmin ma prowadzić zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej.

Ekomarina przy jeziorze Jeziora jako przykład dobrych praktyk

Ekomarina otrzymała wyróżnienie w konkursie „Samorządowe Notowania Europejskie" organizowanym przez portal samorządowy Polskiej Agencji Prasowej jako przykład dobrej praktyki z wykorzystaniem funduszy europejskich. Ponadto inwestycja zdobyła I miejsce na szczeblu wojewódzkim w kategorii infrastruktura ekologiczna w konkursie na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych „Przyjazna Wieś". Konkurs organizowały Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Korzyści z inwestycji wokół jeziora Jeziorak

Zaplecze, które zostało utworzone dzięki opisanym wyżej inwestycjom, pozwala żeglarzom z jachtów pływających w sezonie po jeziorze Jeziorak na pozostawianie odpadów w koszach oraz korzystanie z toalet znajdujących się w marinach, pozbywanie się nieczystości ze statków, zaopatrywanie się w wodę pitną i energię elektryczną. Wszystko to w zgodzie z przyrodą. Dzięki udogodnieniom utworzonym w „ekomarinie", żeglarze mogą planować dłuższe pobyty w okolicach Jezioraka. Z samej tylko ekomariny w trakcie sezonu żeglarskiego 2012 skorzystało ponad 800 jachtów.

Źródło: http://www.zwiazekgmin.pl/    http://www.gmina-ilawa.pl/         http://www.ilawa.pl/


Kalendarz

Kalendarium