« Powrót

Kompleks narciarsko – turystyczny Małe Ciche – Zadnia Polana

Kompleks narciarsko – turystyczny Małe Ciche – Zadnia Polana

U podnóża Tatr leży przepiękna miejscowość Małe Ciche. Jest to jedna z najmniejszych wsi na Podhalu, zlokalizowana w dolinie wśród podtatrzańskich lasów. W ostatnich latach zaczęła pełnić rolę niewielkiego zimowiska. A to za sprawą utworzonego tam kompleksu narciarsko – turystycznego. W zakres inwestycji wchodziło przygotowanie tras narciarskich, montaż instalacji do naśnieżania tras (wraz z ujęciem wody z Potoku Filipczańskiego), budowa linowej kolei krzesełkowej oraz dwóch wyciągów talerzowych wraz z obiektami stacji górnej i dolnej. U podnóża zbocza powstało zaplecze socjalno-usługowo-gospodarcze oraz parking. Kompleks wymagał też budowy dróg dojazdowych oraz rozbudowy infrastruktury technicznej (doprowadzenie energii elektrycznej, wody oraz kanalizacji).

Inwestycja położona na obszarze Natura 2000 zmuszała do takiego zaplanowania przedsięwzięcia, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowała w bardzo bogate środowisko naturalne występujące w tym miejscu. Diagnoza wykazała obecność 31 typów siedlisk ptaków oraz występowanie gatunków chronionych takich jak: niedźwiedź, kozica, świstak, ryś, wilk, głuszec, cietrzew, kumak górski, traszka karpacka, nietoperze. W celu utrzymania dobrego stanu ochrony gatunków i siedlisk ustalone zostały główne warunki, w jakich miała się dokonywać inwestycja poprzez:

  • ograniczenie nadmiernej presji turystycznej
  • ograniczenie budowy infrastruktury turystycznej negatywnie oddziaływującej na przyrodę
  • ograniczenie penetracji terenu powodującej niepokojenie zwierząt i niszczenie siedlisk przyrodniczych

Realizacja inwestycji poprzedzona została wykonaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na tej podstawie RDOŚ wydał postanowienie uzgadniające oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Kompromis związany z realizacją inwestycji i ochroną przyrody został osiągnięty poprzez szereg uwarunkowań. Parking główny został zlokalizowany możliwie daleko od terenów chronionych, czyli jeszcze przed miejscowością Małe Ciche, a dowóz narciarzy zorganizowany busem w systemie wahadłowym. Większość prac o szczególnym natężeniu hałasu były prowadzone poza okresem rozrodczym gatunków. Unikano tzw. pułapek ekologicznych, którymi mogły stać się głębokie wykopy. Były one odpowiednio zabezpieczane przed dostępem zwierząt w toku trwania prac budowlanych i montażowych.

Przedsięwzięcie objęło swoim zakresem również elementy do sztucznego naśnieżania. Udało się bowiem je rozlokować w odpowiedniej odległości od terenów leśnych, aby nie powodowały powstawania okiści lodowych na drzewach i krzewach, co jest przyczyną łamania ich gałęzi.

Działania zmierzające do minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko są stosowane również na etapie bieżącego działania kompleksu. Kompromis polega między innymi na wyłączaniu wyciągów w przypadku, gdy pokrywa śnieżna jest zbyt cienka i nie daje dostatecznej ochrony dla podłoża roślinnego. Inwestor zobowiązał się również do corocznego wykaszania łąki oraz do ograniczenia stosowania sztucznego oświetlenia wyciągu, zwłaszcza poza sezonem zimowym.

Inwestycja w Małe Ciche udowadnia, że możliwa jest zgoda pomiędzy realizacjami turystyczno-rekreacyjnymi, a potrzebami gatunków zwierząt i roślin, które na tych terenach mają swoje naturalne środowisko, a wypracowany kompromis pozwala cieszyć się z atrakcji jakie daje kompleks narciarski w otoczeniu nieskazitelnej przyrody.


Kalendarz

Kalendarium