Plan działań Partnerstwa Naturowego

  • aktywne i dogłębne rozpoznanie obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych, które stają się w obecnych warunkach priorytetem w aktywnej turystyce.
  • organizowanie warsztatów, konferencji wyjazdów studyjnych pod kątem kształtowania nowej tożsamości w województwie zachodniopomorskiego.
  • rozwinięcie zespołu redakcyjnego serwisu internetowego promującego atrakcje, walory i wydarzenia przed kolejnymi weekendami w regionie transgranicznym.
  • przygotowanie i zorganizowanie wyjazdów terenowych oraz rejsów typu „Study Tour" z poznawaniem walorów przyrodniczych, na pograniczu wody i lądu (szczególnych dla naszego województwa) z uwzględnieniem obszarów NATURA 2000.
  • wypracowanie koncepcji współpracy sieciowej lokalnych przedsiębiorców wokół obszarów wodno-lądowych  jakim jest  „Międzyodrze – labirynty Doliny Dolnej Odry", we współpracy z RDOŚ.
  • zwiększanie dostępności do obszarów wodnych, cennych przyrodniczo, wzdłuż „Międzyodrza - Doliny Dolnej Odry" z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych w obszarach miejsko - wiejskich.
  • promocja imprez kulturalnych wraz z kreowaniem symboli graficznych, wyróżników nawiązujących do walorów przyrodniczych pod kątem wzmocnienia świadomości i tożsamości regionalnej. Przykład produkt turystyczny „Międzyodrze – labirynty Doliny Dolnej Odry".
  • promocja ekoturystyki na obszarach o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych NATURA 2000, pod kątem budowania emocjonalnych marek lokalnych. Włączenie się do E - booka (interaktywnej prezentacji multimedialnej) opracowanego przez POT.   http://pdf.polska.travel/eden/pl str 25.

 

Kalendarz

Kalendarium