Partnerstwo Naturowe - województwo zachodniopomorskie

Międzyodrze - Labirynt Doliny Dolnej Odry

 

Lider Partnerstwa

 

Transgraniczny Klaster

Szlak wodny

 Berlin – Szczecin – Bałtyk

Al. Wojska Polskiego 164,

71-335 Szczecin

www.bszb.pl


www.fundacja.lublin.pl

Obszar działalności

Województwo zachodniopomorskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego

W ramach Partnerstwa Naturowego dążymy do:

  • budowania emocjonalnych marek lokalnych, wzdłuż „Korytarza Doliny Dolnej Odry",

Do tego projektu włączamy Lokalne Grupy Działania  i Lokalne Grupy Rybackie, których celem jest aktywizacja przedsiębiorczości ww. obszarach.

  • przeciwdziałania niekontrolowanej dewastacji  przyrody przez turystów w obszarze transgranicznym.
  • promocji projektów nawiązujących do NATURY 2000 np.: „Międzyodrze – labirynty Doliny Dolnej Odry", który został wyróżniony w konkursie ogólnopolskim pt.: „Europejskie Destynacje - turystyka wodna" zorganizowanym przez POT.
  • Nasze oddziaływania mają charakter regionalny 
  • i transgraniczny w ramach „Korytarza Doliny Dolnej Odry", który obejmuje: Obszary Siedliskowe i Ochrony Ptaków
Osoba kontaktowa

Pan Zbigniew Zbroja

e-mail: biuro@bszb.pl

Spotkania Partnerstwa Naturowego
Terminy spotkań zostaną podane w najbliższym czasie  
Zdjęcia

 

Kalendarz

Kalendarium