Widok zawartości stron

Pozostałe uwagi towarzyszące rekomendacjom

Lp.

Uwagi

Partnerstwo Naturowe - województwo

  1.  

Puls Biznesu podał, że obecnie w Brukseli trwają prace nad ekodyrektywą wprowadzającą zmianę przepisów środowiskowych. Wejście jej w życie spowodowałoby wydłużenie terminów związanych z przyrodniczymi konsultacjami i wydawaniem decyzji. Dyrektywa wprowadziłaby także obowiązek akredytacji specjalistów z zakresu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Po wejściu planowanych zmian okres oczekiwania na decyzję wydłuży się do 20 miesięcy, a nawet dłużej. Należy podjąć działania mające na celu nie wprowadzenie tych zmian w życie.

lubelskie

  1.  

Nie powinno się prowadzić żadnych inwestycji na obszarach Natura 2000, dopóki nie ma dla tych terenów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

pomorskie

  1.  

Rozwiązanie problemu wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy – brak finansów w gminie, brak transparentności, jeżeli inwestor chciałby sam sfinansować lub zamówić taki plan oczekując refundacji z gminy zobowiązanej ustawowo do finansowania takiego opracowania.

pomorskie

  1.  

Tworzone tzw. mariny w portach spełniają rolę wyłącznie parkingów dla jednostek pływających – budowanie takich marin musi być nierozłączne z zorganizowaniem pełnej infrastruktury.

pomorskie

  1.  

Konieczna jest równoprawność problematyki środowiskowej w następnej perspektywie finansowania, także w skali regionalnej, ponieważ „oczyszczalnia mózgów" jest bardziej potrzebna niż „oczyszczalnie ścieków".

pomorskie

 

Kalendarz

Kalendarium