Widok zawartości stron

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności

III Ogólnopolskie spotkanie Liderów i uczestników Partnerstw Naturowych

21 i 22 kwietnia 2015 r. w Łodzi odbyło się III ogólnopolskie spotkanie Liderów i uczestników Partnerstw Naturowych, zrealizowane w ramach projektu Natura i gospodarka – podstawy dialogu. W wydarzeniu uczestniczyli Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalny Konserwator Przyrody Andrzej Wiercioch oraz Kierownik Działu Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów Benedykt Kubiak.

Uczestnicy warsztatów komunikacyjnych w czasie spotkania Liderów i uczestników Partnerstw Naturowych

Podczas pierwszego dnia spotkania szczegółowo omówiono wybrane problemy i zastosowane rozwiązania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 na terenie województwa łódzkiego oraz przedstawiono proces przygotowywania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem pracy Zespołów Lokalnej Współpracy. Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani z działaniami rekultywacyjnymi prowadzonymi na terenach pokopalnianych przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów, m.in. ze sposobem tworzenia sztucznych zbiorników wodnych oraz zagospodarowywania zwałowisk. Duży nacisk został również położony na omówienie praktycznych aspektów wykorzystania informacji o środowisku udostępnianych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska za pomocą m. in. serwisu mapowego geoserwis.gdos.gov.pl  i Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody.

Drugiego dnia spotkania, podczas wyjazdu studyjnego na teren działania Partnerstwa Naturowego „Dolina Rawki", uczestnicy mieli okazję poznać przykłady dobrych praktyk w działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

III Ogólnopolskie spotkanie Liderów i uczestników Partnerstw Naturowych - galeria
Foldery Informacyjne Natura 2000 Wizyta uczestników w Dolinie Rabki Uczestnicy i Liderzy Partnerstw Naturowych w czasie spotkania Uczestnicy i Liderzy Partnerstw Naturowych w czasie zajęć warsztatowych
Wizyta uczestników i Liderów partenrstw Naturowych w Instytucie Ogrodnictwa Wizyta uczestników i Liderów partenrstw Naturowych w firmie Oleje Bite Wizyta uczestników i Liderów partenrstw Naturowych w Zagrodzie Edukacyjnej Zaczarowane Miejsce  

 


Kalendarz

Kalendarium