Widok zawartości stron

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności

Liderzy Naturowi w naturze

W dniach 20 i 21 maja 2015 r. w Wielkopolsce i w Lubuskiem spotkali się Liderzy oraz uczestnicy Partnerstw Naturowych. Było to kolejne ogólnopolskie spotkanie uczestników projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu".

Organizatorem spotkania była Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a gospodarzem wyjazdu terenowego Lider Lubuskiego Partnerstwa Naturowego - Fundacja Rozwoju Turystyki Aktywnej "Szlakamipopolsce.pl", reprezentowana przez Panią Agnieszkę Olek. Lubuskie Partnerstwo Naturowe działa na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego.

Formuła Partnerstwa Naturowego umożliwiła rozpoznanie, nawiązanie dialogu i wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami gospodarującymi w obszarach chronionych, a w szczególności w obszarach ochrony przyrody sieci Natura 2000.

Formuła Partnerstwa Naturowego umożliwia nawiązanie dialogu i wymianę doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na obszarach chronionych, a w szczególności na obszarach Natura 2000. Tym razem uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania, zarządzania i nadzoru obszarów Natura 2000. Nieodzowną regułą tej formy jest pogodzenie rozwoju gospodarczego i społecznego z trwałym zachowaniem procesów naturalnych i antropogenicznych, umożliwiających zachowanie siedlisk i gatunków, które z perspektywy krajów Wspólnoty wymagają ochrony.

W pierwszym dniu spotkania pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Grzegorz Karcz i Tomasz Schubert, zaprezentowali zagadnienia stanu i perspektyw ochrony przyrody oraz rozwoju gospodarczego w woj. lubuskim na przykładach dwóch obszarów Natura 2000: Nietoperek PLH080003 i Pojezierze Sławskie PLB300011. Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 na terenie Wielkopolski przedstawił Pan Julian Dereziński z Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wyjazd terenowy w drugim dniu spotkania objął miejscowości położone na pograniczu województw lubuskiego i wielkopolskiego. W Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z wielowiekową tradycją gospodarowania na terenie, który z tytułu zachowania walorów przyrodniczych włączono do sieci Natura 2000 jako obszar Dolina Kamionki PLH300031. W Pszczewie zostały zaprezentowane historyczne i współczesne uwarunkowania bogactwa przyrodniczego obszarów: Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005 oraz Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002. Na zakończenie spotkania uczestnicy odwiedzili rezerwat Nietoperek, gdzie zwiedzali puste już zimowisko nietoperzy w bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

------------------------------
Źródło, fot.: GDOŚ, RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Kalendarz

Kalendarium