Widok zawartości stron

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności

Ogólnopolskie spotkanie Liderów i uczestników Partnerstw Naturowych

18 i 19 marca 2015 r. w Warszawie, w ramach realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska projektu Natura i gospodarka – podstawy dialogu odbyło się ogólnopolskie spotkanie Liderów i uczestników Partnerstw Naturowych. Celem spotkania było omówienie zakresu i sposobów pozyskiwania środków na działalność gospodarczą w nowej perspektywie finansowej oraz narzędzi pozyskiwania informacji o środowisku.

Pierwszego dnia spotkania podczas sesji wykładowej omówiono zagadnienia związane z wyzwaniami, z jakimi spotykają się Liderzy i uczestnicy Partnerstw Naturowych na obszarach Natura 2000 – m.in. z konfliktami związanymi z tworzeniem obszarów chronionych, postępowaniami inwestycyjnymi, czy z informacjami o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć. Uczestnikom przedstawiono propozycje programów operacyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz zapoznano z narzędziami z zakresu udostępniania informacji o środowisku, w tym o obszarach Natura 2000 przedstawiając możliwości pozyskiwania informacji, jakie daje m.in. prowadzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska geoserwis.gdos.gov.pl i Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody.

W dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Liderzy i uczestnicy Partnerstw Naturowych, pojawiły się scenariusze dalszych działań i wzajemnej współpracy. Uczestnicy zgłosili zapotrzebowanie na informacje dotyczące możliwości finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Regionalnych Programów Operacyjnych oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Drugiego dnia spotkania podczas wyjazdu studyjnego na teren działań Partnerstwa Naturowego „Dolina Środkowej Wisły", uczestnicy zapoznali się z przykładami dobrych praktyk w działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

 

Spotkanie Liderów i Uczestników Partnerstw Naturowych
 

 


Kalendarz

Kalendarium