Widok zawartości stron

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności

W Stanicy Kresowej w Poczopku odbyło się seminarium Obszar Natura 2000 Ostoja Knyszyńska – przyroda i działania ochronne. Spotkanie poświęcone było tematyce ochrony przyrody na obszarze Puszczy Knyszyńskiej. W wydarzeniu uczestniczyła Beata Bezubik – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalny Konserwator Przyrody.

Seminarium zainaugurował wykład Puszcza Knyszyńska jako ostoja zagrożonych gatunków flory naczyniowej wygłoszony przez dra Dana Wołkowyckiego z Politechniki Białostockiej, następnie mgr inż. Grzegorz Olszewski z Towarzystwa Ochrony Siedlisk ProHabitat omówił działania ograniczające szkody wyrządzone przez żubry. W dalszej części seminarium dr Włodzimierz Kwiatkowski z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej wygłosił wykład Bioróżnorodność jako pochodna georóżnorodności na przykładzie Puszczy Knyszyńskiej, dr Dan Wołkowycki opowiedział o tradycyjnych ogrodach i dawnych roślinach użytkowych, dr hab. Marcin Sielezniew z Uniwersytetu w Białymstoku poruszył problem ochrony motyli dziennych w Puszczy Knyszyńskiej, zaś dr inż. Andrzej Kamocki, Prezes Zarządu Towarzystwa Ochrony Siedlisk ProHabitat, omówił walory i potrzeby ochronne Uroczyska Łosiniany. 

Kolejnym punktem seminarium była część terenowa w czasie której dr Kamocki przedstawił omówione wcześniej walory i potrzeby ochronne Uroczyska Łosiniany. Seminarium zamknęła dyskusja moderowana przez dra Kamockiego.

Seminarium zorganizowano w ramach projektu Natura i gospodarka – podstawy dialogu, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Seminarium było elementem działalności Partnerstwa Naturowego Bliska Knyszyńska, którego liderem jest Towarzystwo Ochrony Siedlisk ProHabitat. Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska działa na obszarze Natura 2000 Ostoja Knyszyńska PLH200006 i koncentruje się na branży turystycznej i ochronie przyrody. 

Celem seminarium było propagowanie ochrony bioróżnorodności oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Seminarium w Poczopku - Partnerstwo Naturowe Bliska Knyszyńska

 


Kalendarz

Kalendarium