Widok zawartości stron

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności

Spotkanie Liderów Partnerstw Naturowych

7 grudna 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Liderów Partnerstw Naturowych, utworzonych w ramach projektu „Natura i Gospodarka — podstawy dialogu" realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w latach 2011 – 2015. W wydarzeniu uczestniczyli, oprócz liderów, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Spotkanie otworzył Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Marek Kajs, który podziękował wszystkim zaangażowanym w tworzenie i funkcjonowanie Partnerstw Naturowych oraz realizację projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu".

Uczestnicy spotkania Liderów Partnerstw Naturowych

Kolejnym punktem programu była prezentacja „Obecny stan planowania ochrony na obszarach Natura 2000 w Polsce, w tym doświadczenia płynące z włączania podmiotów lokalnych w proces planowania". Następnie uczestnicy spotkania poznali bieżące działania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie realizacji projektów środowiskowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Projekty te zaprezentowali pracownicy Departamentu Realizacji Projektów Środowiskowych GDOŚ.

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawili możliwości finansowania projektów dotyczących edukacji ekologicznej, a także pozyskania środków z programu LIFE w 2017 roku. Z kolei Centrum UNEP/GRID Warszawa, które było liderem dwóch Partnerstw Naturowych, przybliżyło uczestnikom doświadczenia Centrum oraz jego bieżące projekty związane z obszarami chronionymi, w tym obszarami Natura 2000. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat działań Partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000.

Wydarzenie zorganizowano w ramach trwałości projektu „Natura i Gospodarkapodstawy dialogu", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.


Kalendarz

Kalendarium