Widok zawartości stron

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności

Spotkanie Liderów Partnerstw Naturowych 2017

7 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyło się kolejne, drugie spotkanie Liderów Partnerstw Naturowych, utworzonych w ramach projektu „Natura i Gospodarka — podstawy dialogu". Projekt ten był realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w latach 2011 – 2015. W wydarzeniu uczestniczyli, oprócz liderów Partnerstw, przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Spotkanie otworzył Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Marek Kajs, który podziękował wszystkim za udział w projekcie „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu" oraz za zaangażowanie w funkcjonowanie Partnerstw Naturowych.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej części Jan Balcerzak, reprezentujący Departament Zarządzania Zasobami Przyrody, przedstawił działania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie planowania i realizacji ochrony na obszarach Natura 2000 w Polsce. Część druga poświęcona została w całości ocenie procesów inwestycyjnych w obszarach Natura 2000, co było postulowane przez Liderów w roku poprzednim jako temat obecnego spotkania. Zagadnienie przedstawili Marzena Kamińska, reprezentująca  Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Sławomir Wodzyński, przedstawiciel Departamentu Orzecznictwa Administracyjnego.

Spotkanie zakończyło krótkie przedstawienie bieżących działań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Podjęto także decyzję, że temat przyszłorocznego spotkania zostanie uzgodniony z Liderami pocztą elektroniczną.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach trwałości projektu POIS.05.04.00-00-266/09 pn. „Natura i Gospodarka — podstawy dialogu", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.


Kalendarz

Kalendarium