Partnerstwo Naturowe - województwo wielkopolskie

Lider Partnerstwa

 

Krajowa Izba Gospodarcza - Lider we współpracy z  Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość"  w Płocku, jako partnerem.

Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa

ul. Trębacka 4

tel. 22 63 09 703 ,

e-mail: kignet@kig.pl;

www.kig.pl; www.kignet.pl

 

Koordynator Regionalny

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Ul. Głogowska 26

60-734 Poznań

tel.: (61) 869 01 07

a.cicha@wiph.pl

Obszar działalności

Województwo wielkopolskie

 
Profil Partnerstwa Naturowego

Partnerstwo ma charakter regionalny, obejmując swym zasięgiem przedsiębiorstwa i instytucje działające w województwie wielkopolskim na obszarach Natura 2000 lub mające wpływ na te obszary.

Partnerstwo przewiduje zaangażowanie następujących branż:

  • rolnictwo i produkcja artykułów spożywczych,
  • budownictwo
  • produkcja wyrobów budowlanych i ceramicznych
  • energetyka (produkcja i dystrybucja energii),
  • przemysł maszynowy i motoryzacyjny
  • turystyka
  • transport w tym infrastruktura transportowa i logistyka
  • gospodarka wodno – ściekowa i ochrona przeciwpowodziowa
  • dystrybucja
  • poligrafia
Osoba kontaktowa

Koordynator Regionalny w woj. wielkopolskim

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Ul. Głogowska 26

60-734 Poznań

tel.: (61) 869 01 07

e-mail: a.cicha@wiph.pl

www.wiph.pl

Spotkania Partnerstwa Naturowego

Spotkanie I

Termin: 21.03.2013, godz. 10.00-14.00

Notatka z I spotkania

Spotkanie II

Termin:  10.04.2013, godz. 10.00-14.00

Notatka z II spotkania

Spotkanie III

Termin:  23.04.2013, godz. 10.00-14.00

Notatka z III spotkania

Spotkanie IV

Termin:  10.05.2013, godz. 10.00-14.00

 

Notatka z IV spotkania

Spotkanie z JST

Termin: 23.05.2013 r., godz. 10.00-14.00

 

Notatka ze spotkania z JST

 

Zdjęcia

 

Kalendarz

Kalendarium