Partnerstwo Naturowe

Ziemia Płocka

Lider Partnerstwa


Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość"

Trzeciego Maja 16, Płock

tel. 601 294 391

ul. Nowy Rynek 3

09-400 Płock

www.cwbmazowia.pl

Obszar działalności

Województwo Mazowieckie

 
Profil Partnerstwa Naturowego

Turystyka

Ekologia

Wykorzystanie OZE i elelementów produkcji rolniczej

Osoba do kontaktu

Pani: Katarzyna Grzelak

Tel./Fax:  24/262-68-48

Uczestnicy
18 przedsiębiorców oraz 5 innych podmiotów (JST, NGO, rolnik, rzemieślnik, uczelnia wyższa itp.)
Działania

Utrwalenie partnerstwa, jego promocji i zaistnienia zarówno na renie krajowej , jak i w środowisku lokalnym, działania PN przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszarów objętych projektem, a także prawidłowego ich wykorzystania na rzecz turystyki i rozwoju przedsiębiorczości.  

 

Kalendarz

Kalendarium